Wszystkie konsultacje

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  7 Kanał RSS Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice

  Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice

  przyjęcie ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Mysłowice na lata 2024-2030’’.

  Termin: 18-06-2024 - 09-07-2024

 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  Określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mysłowice

  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mysłowice na rzecz ich najemców.

  Termin: 12-06-2024 - 03-07-2024

 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  26 Kanał RSS Projekt Uchwały w spr. stwierdzenia utraty mocy obowiązującej Uchwały w spr. wysokości, zasad ustalania i i rozliczania dotacji celowej

  Projekt Uchwały w spr. stwierdzenia utraty mocy obowiązującej Uchwały w spr. wysokości, zasad ustalania i i rozliczania dotacji celowej

  Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej Uchwały LVI/1058/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Mysłowice z późn. zm.

  Termin: 07-06-2024 - 21-06-2024

 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  33 Kanał RSS Projekt Uchwały w spr. zmiany Uchwały RM Mysłowice w spr. ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieckaw żłobku lub klubie dziec. utworzonym przez Gminę

  Projekt Uchwały w spr. zmiany Uchwały RM Mysłowice w spr. ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieckaw żłobku lub klubie dziec. utworzonym przez Gminę

  Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LV/857/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Miasto Mysłowice albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Miasto Mysłowice.

  Termin: 07-06-2024 - 21-06-2024

 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  25 Kanał RSS Określenie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, oraz warunków przyznawania usług sąsiedzkich

  Określenie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, oraz warunków przyznawania usług sąsiedzkich

  Określenie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, oraz warunków przyznawania usług sąsiedzkich

  Termin: 07-06-2024 - 21-06-2024

 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  39 Kanał RSS Konsultacje organizacji pozarządowych w sparwie Projektu Uchwały dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i pojemniki

  Konsultacje organizacji pozarządowych w sparwie Projektu Uchwały dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i pojemniki

  Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

  Termin: 07-06-2024 - 21-06-2024

 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  42 Kanał RSS Konsultacje organizacji pozarządowych w sprawie Projektu Uchwały dot. zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości za kompostownik

  Konsultacje organizacji pozarządowych w sprawie Projektu Uchwały dot. zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości za kompostownik

  projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

  Termin: 07-06-2024 - 21-06-2024

 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  24 Kanał RSS Konsultacje organizacji pozarządowych w sprawie Projektu Uchwały dot. zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości posiadających KDR

  Konsultacje organizacji pozarządowych w sprawie Projektu Uchwały dot. zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości posiadających KDR

  Konsultacje organizacji pozarządowych dot. projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

  Termin: 07-06-2024 - 21-06-2024

 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  27 Kanał RSS Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na rok szkolny 2024/2025

  Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na rok szkolny 2024/2025

  Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny 2024/2025

  Termin: 06-06-2024 - 20-06-2024

 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  Konsultacje społeczne w sprawie przygotowania projektu tzw. "uchwały krajobrazowej" dla Gminy Mysłowice.

  Konsultacje społeczne dotyczące określenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Gminy Mysłowice.

  Termin: 20-05-2024 - 30-06-2024

  Wkrótce
  Brak zdarzeń
 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  Projekt Uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności.

  Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice.

  Termin: 01-05-2024 - 14-05-2024

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.

  Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.

  Termin: 06-02-2024 - 20-02-2024

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta Mysłowice w 2024 roku

  Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta Mysłowice w 2024 roku

  Termin: 12-01-2024 - 01-02-2024

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  Konsultacje społeczne dot.projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 685/2023 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 7 grudnia 2023r. Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza konsultacje społeczne.

  Termin: 07-12-2023 - 21-12-2023

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transporotwych na rok 2024.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice.

  Termin: 09-11-2023 - 23-11-2023

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania.

  Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice.

  Termin: 30-10-2023 - 15-11-2023

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024.

  Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice.

  Termin: 05-10-2023 - 19-10-2023

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  Ustalenie na rok 2024 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym

  Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice

  Termin: 02-10-2023 - 17-10-2023

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry