Konsultacje archiwalne

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice

  Przedstawienie do konsultacji projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2024 r. Technikum nr 3 im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Mysłowicach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach

  Termin: 29-11-2023 - 13-12-2023

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  Konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Laryskiej, Leśnej i E. Orzeszkowej w Mysłowicach

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Laryskiej, Leśnej i E. Orzeszkowej w Mysłowicachwraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Termin: 21-11-2023 - 05-01-2024

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.

  Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.

  Termin: 14-11-2023 - 28-11-2023

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice

  Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr L/774/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2018 roku

  Termin: 13-11-2023 - 27-11-2023

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice

  Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr L/774/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2018 roku.

  Termin: 13-11-2023 - 27-11-2023

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/677/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2021r.

  projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/677/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2021r. w sprawie "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Mysłowice"

  Termin: 06-11-2023 - 27-11-2023

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

  Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Mysłowice na lata 2023-2030

  Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Mysłowice na lata 2023-2030’’.

  Termin: 16-10-2023 - 06-11-2023

  archiwalna
  Raport końcowy
Do góry