Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.

Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.

Konsultacje zakończone 20-02-2024

Raport końcowy oraz podsumowanie konsultacji społecznych

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie dla konsultacji nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Opiniowanie dokumentu:


Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.

Etap konsultacji zakończony: 20-02-2024

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla opiniowanego dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.

Szczegółowy opis konsultacji

Prezydent Miasta Mysłowice przedstawia do konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mysłowice projekt Uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 5b ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 5 załącznika do uchwały nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 4039) oraz zarządzenia nr 66/24 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 06 lutego 2024 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mysłowice w sprawie projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta.

Obszar tematyczny

Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Administrator konsultacji

Martyna Urban

Termin konsultacji

06-02-2024 - 20-02-2024

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

28-02-2024

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 06-02-2024
06-02-2024

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.
Termin
06-02-2024 - 20-02-2024
Koniec konsultacji: 20-02-2024

Aktywność uczestników

 

  Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 263 0 Brak

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Załączniki do podstawy prawnej

Załączniki do etapów harmonogramu


Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.


Do góry