Raport końcowy oraz podsumowanie konsultacji społecznych

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie dla konsultacji nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Opiniowanie dokumentu:


Projekt Uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności.

Etap konsultacji zakończony: 14-05-2024

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla opiniowanego dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry