Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Konsultacje organizacji pozarządowych w sprawie Projektu Uchwały dot. zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości za kompostownik

projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Do końca zostało: d. i godz.

Aktywne etapy konsultacji

 
Pomoc

Aktywne etapy konsultacji

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje organizacji pozarządowych w sprawie Projektu Uchwały dot. zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości za kompostownik

Szczegółowy opis konsultacji

projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
projekt uchwały w sprawie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są następujące podmioty:
1. organizacje pozarządowe;
2. podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Podstawa prawna

Na podstawie Uchwały Nr XI/154/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Obszar tematyczny

Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Administrator konsultacji

Sara Siegmund

Termin konsultacji

07-06-2024 - 21-06-2024

Status konsultacji

Udostępnione

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

31-07-2024

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 07-06-2024
07-06-2024

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt Uchwały w sprawie Projektu Uchwały dot. zwolnienia z części opłaty właściceli nieruchomości za kompostownik
Termin
07-06-2024 - 21-06-2024
Koniec konsultacji: 21-06-2024

Aktywność uczestników

 

  Opiniowanie dokumentu Zobacz raport częściowy

Projekt Uchwały w sprawie Projektu Uchwały dot. zwolnienia z części opłaty właściceli nieruchomości za kompostownik

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Aktywny 20 0 Brak

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do etapów harmonogramu


Projekt Uchwały w sprawie Projektu Uchwały dot. zwolnienia z części opłaty właściceli nieruchomości za kompostownik


Do góry