Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Konsultacje organizacji pozarządowych w sprawie Projektu Uchwały dot. zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości posiadających KDR

Konsultacje organizacji pozarządowych dot. projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Konsultacje zakończone 21-06-2024

Raport końcowy oraz podsumowanie konsultacji społecznych

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie dla konsultacji nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Opiniowanie dokumentu:


Konsultacje organizacji pozarządowych w sprawie Projektu Uchwały dot. zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości posiadających KDR

Etap konsultacji zakończony: 21-06-2024

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla opiniowanego dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje organizacji pozarządowych w sprawie Projektu Uchwały dot. zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości posiadających KDR

Szczegółowy opis konsultacji

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
Do udziału w konsultacjach uprawnione są następujące podmioty:
1. organizacje pozarządowe;
2. podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Podstawa prawna

Na podstawie Uchwały Nr XI/154/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Obszar tematyczny

Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Administrator konsultacji

Sara Siegmund

Termin konsultacji

07-06-2024 - 21-06-2024

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

31-07-2024

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 07-06-2024
07-06-2024

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Konsultacje organizacji pozarządowych w sprawie Projektu Uchwały dot. zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości posiadających KDR
Termin
07-06-2024 - 21-06-2024
Koniec konsultacji: 21-06-2024

Aktywność uczestników

 

  Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Konsultacje organizacji pozarządowych w sprawie Projektu Uchwały dot. zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości posiadających KDR

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 43 0 Brak

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do etapów harmonogramu


Konsultacje organizacji pozarządowych w sprawie Projektu Uchwały dot. zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości posiadających KDR


Do góry