Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Konsultacje społeczne w sprawie przygotowania projektu tzw. "uchwały krajobrazowej" dla Gminy Mysłowice.

Konsultacje społeczne dotyczące określenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Gminy Mysłowice.

Konsultacje zakończone 30-06-2024

Raport końcowy oraz podsumowanie konsultacji społecznych

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie dla konsultacji nie zostało jeszcze dodane

  Raport częściowy - Ankieta

Ankieta


ANKIETA KONSULTACYJNA - Badanie opinii dot. przygotowania projektu "uchwały krajobrazowej" na terenie Gminy Mysłowice.

Etap konsultacji zakończony: 16-06-2024

Podsumowanie ankiety

Podsumowanie dla opiniowanego dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Szczegóły konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Konsultacje społeczne w sprawie przygotowania projektu tzw. "uchwały krajobrazowej" dla Gminy Mysłowice.

Szczegółowy opis konsultacji

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest zebranie propozycji, uwag i opinii w odniesieniu do konieczności określenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Mysłowice.
Konsultacje przeprowadzone będą w formie:
1)  tradycyjnej – jako ankieta papierowa dostępna w następujących miejscach:
• Biurze Obsługi Mieszkańca UM Mysłowice ( Mysłowice, ul. Powstańców 1 )
• Wydziale Architektury, Planowania i Strategii UM Mysłowice, p. 109 ( Mysłowice, Pl. Wolności 5 )
• siedzibie Urban Labu ( Mysłowice, ul. Grunwaldzka 8 )
2)  online:
• na formularzu elektronicznym dostępnym na stronie : https://konsultacje.myslowice.pl
W konsultacjach społecznych dotyczących zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w mieście Mysłowice mogą brać udział wszyscy mieszkańcy miasta Mysłowice oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w granicach miasta Mysłowice czy zarządcy nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy.
Konsultacje społeczne będą miały formę:
1) badania ankietowego - w okresie od 20.05 - 16.06.2024 r.
2) spotkania dot. projektu uchwały krajobrazowej i audytu krajobrazowego Miasta Mysłowice ( przeprowadzonego w siedzibie Urban Labu, Mysłowice, ul. Grunwaldzka 8, w dniu 14.06.2024 r.)
3) spotkania otwartego podsumowującego proces konsultacyjny (przeprowadzonego w siedzibie Urban Labu, Mysłowice, ul. Grunwaldzka 8, w dniu 28.06.2024 r. )
Propozycje, uwagi i opinie uczestników konsultacji zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności ujęcia ich w projekcie uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Mysłowice” i zostaną przedstawione w postaci raportu z konsultacji za pośrednictwem miejskiej strony internetowej oraz do wglądu w Wydziale Architektury, Planowania i Strategii, p. 109 ( Mysłowice, Pl. Wolności 5 ).
W ramach prac wykonano:
- inwentaryzację wybranych miejsc i obszarów miasta Mysłowice
- określono podział miasta na obszary pod względem przestrzenno-funkcjonalnym, w którym powinno wystąpić zróżnicowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń
- przygotowano wstępne założenia dla potrzeb opracowania projektu tzw. "uchwały krajobrazowej" dla Gminy Mysłowice

Podstawa prawna

Uchwała Rady Miasta Mysłowice Nr LVI/1065/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice i Uchwała Rady Miasta Mysłowice Nr XXXV/517/21 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Mysłowice oraz Zarządzenie Nr 186/24 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie konsultacji społecznych dot. przygotowania projektu tzw. "uchwały krajobrazowej".

Obszar tematyczny

Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Administrator konsultacji

Bożena Zając

Termin konsultacji

20-05-2024 - 30-06-2024

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

01-07-2024

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 20-05-2024
20-05-2024

Ankieta

Tytuł
ANKIETA KONSULTACYJNA - Badanie opinii dot. przygotowania projektu "uchwały krajobrazowej" na terenie Gminy Mysłowice.
Termin
20-05-2024 - 16-06-2024
Koniec konsultacji: 30-06-2024

Aktywność uczestników

 

  Ankieta Zobacz raport

ANKIETA KONSULTACYJNA - Badanie opinii dot. przygotowania projektu "uchwały krajobrazowej" na terenie Gminy Mysłowice.

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 405 40 16-06-2024, Niedz., 22:49

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Brak załączników

Załączniki do podstawy prawnej

Zarzadzenie NR 186_24.pdf Zarządzenie nr 186/24 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Mysłowice.

Załączniki do etapów harmonogramu


ANKIETA KONSULTACYJNA - Badanie opinii dot. przygotowania projektu "uchwały krajobrazowej" na terenie Gminy Mysłowice.


Do góry