Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice

Konsultacje zakończone 13-12-2023

Raport końcowy oraz podsumowanie konsultacji społecznych

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Raport z konsultacji dostępny jest w załączniku

Załączniki

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Opiniowanie dokumentu:


Projekt Uchwały

Etap konsultacji zakończony: 13-12-2023

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Konsultacje miały na celu zebranie opinii i propozycji dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2024 r. Technikum nr 3 im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Mysłowicach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach.

Do góry