Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice

Przedstawienie do konsultacji projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2024 r. Technikum nr 3 im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Mysłowicach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach

Konsultacje zakończone 13-12-2023

Raport końcowy oraz podsumowanie konsultacji społecznych

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Raport z konsultacji dostępny jest w załączniku

Załączniki

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Opiniowanie dokumentu:


Projekt Uchwały

Etap konsultacji zakończony: 13-12-2023

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Konsultacje miały na celu zebranie opinii i propozycji dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2024 r. Technikum nr 3 im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Mysłowicach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach.

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice

Szczegółowy opis konsultacji

Przedstawienie do konsultacji projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2024 r. Technikum nr 3 im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Mysłowicach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach

Podstawa prawna

Uchwała nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 poz. 4039).

Obszar tematyczny

Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Administrator konsultacji

Iwona Ślosarczyk

Termin konsultacji

29-11-2023 - 13-12-2023

Status konsultacji

Archiwalne

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

15-02-2024

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 29-11-2023
29-11-2023

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt Uchwały
Termin
29-11-2023 - 13-12-2023
Koniec konsultacji: 13-12-2023

Aktywność uczestników

 

  Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt Uchwały

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 333 0 Brak

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Ogłoszenie o Konsultacjach z mieszkańcami

Projekt uchwały

Załączniki do podstawy prawnej

Zarządzenie 666/23 z dnia 27 listopada 2023 r.

Załączniki do etapów harmonogramu


Projekt Uchwały


Do góry