Raport końcowy oraz podsumowanie konsultacji społecznych

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

RAPORT Z KONSULTACJI
Cel konsultacji
Do konsultacji społecznych przedstawiony został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Laryskiej, Leśnej i Elizy Orzeszkowej w Mysłowicach.
Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami było zebranie uwag do projektu ww. planu miejscowego.
Przebieg konsultacji
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowiska wyłożony był do publicznego wglądu w terminie od 22 listopada 2023 r. do 5 stycznia 2024 r. w Urzędzie Miasta Mysłowice oraz na stronie internetowej www.bip.myslowice.pl i www.planowanie.myslowice.pl .
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbyła się w dnia 11 grudnia 2023 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Miasta Mysłowice. W trakcie całej procedury można było składać uwagi do projektu planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2024 r.
Wyniki konsultacji
W trakcie przeprowadzenia procedury konsultacji:
- wpłynęło 20 uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Laryskiej, Leśnej i Elizy Orzeszkowej w Mysłowicach.
Wykaz uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu ww. miejscowego planu wraz z rozstrzygnięciem Prezydenta znajduje się pod linkiem: http://old.bip.myslowice.pl/data/other/wykaz_uwag_zgloszonych_do_projektu_mpzp.pdf

Więcej na stronie:  http://old.bip.myslowice.pl/data/other/wykaz_uwag_zgloszonych_do_projektu_mpzp.pdf

  Raport końcowy - inne

inne:


Procedura - WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Etap konsultacji zakończony: 05-01-2024

Podsumowanie etapu harmonogramu typu inne

Podsumowanie dla tego etapu konsultacji nie zostało jeszcze dodane

Do góry