Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mysłowice

Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mysłowice na rzecz ich najemców.

Konsultacje zakończone 03-07-2024

Raport końcowy oraz podsumowanie konsultacji społecznych

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie dla konsultacji nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Opiniowanie dokumentu:


Projekt-warunki udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Etap konsultacji zakończony: 03-07-2024

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla opiniowanego dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mysłowice

Szczegółowy opis konsultacji

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE
przedstawia do konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mysłowice projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mysłowice na rzecz ich najemców.
Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mysłowice jest zebranie uwag i opinii mieszkańców na temat projektu uchwały.
Konsultacje będą miały zasięg miejski - będą obejmowały cały teren miasta Mysłowice.
Czas trwania konsultacji ustala się na okres od 12 czerwca 2024r. do 03 lipca 2024r.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz § 5 załącznika do uchwały nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 4039)

Obszar tematyczny

Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Administrator konsultacji

Agnieszka Kułaga

Termin konsultacji

12-06-2024 - 03-07-2024

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

30-09-2024

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 12-06-2024
12-06-2024

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt-warunki udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
Termin
12-06-2024 - 03-07-2024
Koniec konsultacji: 03-07-2024

Aktywność uczestników

 

  Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt-warunki udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 190 5 03-07-2024, Śr., 14:02

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mysłowice na rzecz ich najemców.

Załączniki do podstawy prawnej

Załączniki do etapów harmonogramu


Projekt-warunki udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych.


Do góry