Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Określenie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, oraz warunków przyznawania usług sąsiedzkich

Określenie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, oraz warunków przyznawania usług sąsiedzkich

Konsultacje zakończone 21-06-2024

Raport końcowy oraz podsumowanie konsultacji społecznych

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie dla konsultacji nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Opiniowanie dokumentu:


Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Etap konsultacji zakończony: 21-06-2024

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla opiniowanego dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Określenie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, oraz warunków przyznawania usług sąsiedzkich

Szczegółowy opis konsultacji

Prezydent Miasta Mysłowice przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich
oraz sposobu rozliczania takich usług.
Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami jest zebranie uwag i wniosków do ww. projektu uchwały.
Czas trwania konsultacji ustala się na okres od 07.06.2024 r. do 21.06.2024 r. (włącznie).
Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
1) zbieranie uwag i wniosków na piśmie na adres: Urząd Miasta Mysłowice, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice;
2) zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej na adres: p.twardoch@um.myslowice.pl (w tytule wiadomości wpisując „Konsultacje społeczne – usługi opiekuńcze);
3) zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej poprzez platformę dedykowaną konsultacjom znajdującą się pod adresem www.konsultacje.myslowice.pl

Podstawa prawna

art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2024.609 z późn. zm.) oraz Uchwała nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice (Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 4039)

Obszar tematyczny

Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Administrator konsultacji

Patrycja Twardoch

Termin konsultacji

07-06-2024 - 21-06-2024

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

22-06-2024

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 07-06-2024
07-06-2024

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice
Termin
07-06-2024 - 21-06-2024
Koniec konsultacji: 21-06-2024

Aktywność uczestników

 

  Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 44 0 Brak

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


informacja o konsultacjach

Załączniki do podstawy prawnej

Zarządzenie nr 224/24 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 07.06.2024 r.

Załączniki do etapów harmonogramu


Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice


Do góry