Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Projekt Uchwały w spr. stwierdzenia utraty mocy obowiązującej Uchwały w spr. wysokości, zasad ustalania i i rozliczania dotacji celowej

Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej Uchwały LVI/1058/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Mysłowice z późn. zm.

Konsultacje zakończone 21-06-2024

Raport końcowy oraz podsumowanie konsultacji społecznych

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie dla konsultacji nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Opiniowanie dokumentu:


Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Etap konsultacji zakończony: 21-06-2024

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla opiniowanego dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Projekt Uchwały w spr. stwierdzenia utraty mocy obowiązującej Uchwały w spr. wysokości, zasad ustalania i i rozliczania dotacji celowej

Szczegółowy opis konsultacji

Prezydent Miasta Mysłowice przedstawia do konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mysłowice projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej Uchwały LVI/1058/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Mysłowice z późn. zm.
Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mysłowice jest zebranie uwag i opinii mieszkańców na temat uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej Uchwały LVI/1058/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Mysłowice z późn. zm.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 18 ust.1 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 338 z późn. zm.). oraz § 5 załącznika do Uchwały nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 4039).

Obszar tematyczny

Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Administrator konsultacji

Patrycja Mendelewska

Termin konsultacji

07-06-2024 - 21-06-2024

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

22-06-2024

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 07-06-2024
07-06-2024

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice
Termin
07-06-2024 - 21-06-2024
Koniec konsultacji: 21-06-2024

Aktywność uczestników

 

  Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 43 0 Brak

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Załączniki do podstawy prawnej

Załączniki do etapów harmonogramu


Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice


Do góry