Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transporotwych na rok 2024.

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice.

Konsultacje zakończone 23-11-2023

Raport końcowy oraz podsumowanie konsultacji społecznych

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie dla konsultacji nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Opiniowanie dokumentu:


Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024.

Etap konsultacji zakończony: 23-11-2023

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla opiniowanego dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transporotwych na rok 2024.

Szczegółowy opis konsultacji

Przedstawia się do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice i na stronie internetowej Urzędu Miasta Mysłowice w dziale poświęconym organizacjom pozarządowym, na portalu społecznościowym, a także do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice - w Wydziale Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji pok. 211 projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są następujące podmioty:
1. organizacje pozarządowe;
2. podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje przeprowadza się na terenie Miasta Mysłowice, w terminie od dnia 09 listopada 2023 roku do dnia 23 listopada 2023 roku. Zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu oraz zgłaszania uwag i wniosków. Korespondencję prosimy kierować na adres:
Urząd Miasta Mysłowice, Wydział Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1.

Podstawa prawna

Na podstawie Uchwały Nr XI/154/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Obszar tematyczny

Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Administrator konsultacji

Iwona Michalska

Termin konsultacji

09-11-2023 - 23-11-2023

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

31-12-2023

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 09-11-2023
09-11-2023

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024.
Termin
09-11-2023 - 23-11-2023
Koniec konsultacji: 23-11-2023

Aktywność uczestników

 

  Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024.

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 344 0 Brak

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Do góry