Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice

Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr L/774/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Konsultacje zakończone 2023-11-27

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice

Opis

Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr L/774/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Szczegółowy opis konsultacji

Prezydent Miasta Mysłowice przedstawia do konsultacji projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr L/774/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice, poprzez opublikowanie:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice,
• na stronie internetowej Urzędu Miasta Mysłowice w dziale poświęconym konsultacjom społecznym,
• na tablicy ogłoszeń,
• na portalu społecznościowym.
Wersja papierowa dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice – w Wydziale Edukacji, pokój 318, II piętro.
Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie opinii i propozycji dotyczących projektu uchwały, o którym mowa powyżej.
Do udziału w konsultacjach upoważnione są następujące podmioty:
1. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego,
2. Organizacje pozarządowe,
3. Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawa prawna

Uchwała nr XI/154/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Obszar tematyczny

Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Administrator konsultacji

Joanna Bielawska

Termin konsultacji

2023-11-13 - 2023-11-27

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

2024-01-27

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-11-13
2023-11-13

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice
Termin
2023-11-13 - 2023-11-27
Koniec konsultacji: 2023-11-27

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 46 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


projekt uchwały.pdf - 3
Ogłoszenie konsultacje z organizacjami pozarządowymi - 3

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do etapów harmonogramu


Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice

Do góry