Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice

Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr L/774/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Konsultacje zakończone 27-11-2023

Raport końcowy oraz podsumowanie konsultacji społecznych

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Raport z konsultacji dostępny jest w załączniku

Załączniki

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Opiniowanie dokumentu:


Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice

Etap konsultacji zakończony: 27-11-2023

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla opiniowanego dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice

Szczegółowy opis konsultacji

Prezydent Miasta Mysłowice przedstawia do konsultacji projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr L/774/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice, poprzez opublikowanie:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice,
• na stronie internetowej Urzędu Miasta Mysłowice w dziale poświęconym konsultacjom społecznym,
• na tablicy ogłoszeń,
• na portalu społecznościowym.
Wersja papierowa dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice – w Wydziale Edukacji, pokój 318, II piętro.
Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie opinii i propozycji dotyczących projektu uchwały, o którym mowa powyżej.
Do udziału w konsultacjach upoważnione są następujące podmioty:
1. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego,
2. Organizacje pozarządowe,
3. Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawa prawna

Uchwała nr XI/154/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Obszar tematyczny

Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Administrator konsultacji

Joanna Bielawska

Termin konsultacji

13-11-2023 - 27-11-2023

Status konsultacji

Archiwalne

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

27-01-2024

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 13-11-2023
13-11-2023

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice
Termin
13-11-2023 - 27-11-2023
Koniec konsultacji: 27-11-2023

Aktywność uczestników

 

  Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 306 0 Brak

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do etapów harmonogramu


Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice


Do góry