Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice

Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr L/774/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2018 roku.

Konsultacje zakończone 2023-11-27

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice

Opis

Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr L/774/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2018 roku.

Szczegółowy opis konsultacji

Prezydent Miasta Mysłowice przedstawia do konsultacji projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr L/774/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice, poprzez opublikowanie:
• na stronie internetowej Urzędu Miasta Mysłowice w dziale poświęconym konsultacjom społecznym,
• na tablicy ogłoszeń
• na portalu społecznościowym.
Wersja papierowa dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice – w Wydziale Edukacji, pokój 318, II piętro.
Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie opinii i propozycji dotyczących projektu uchwały, o którym mowa powyżej.
Do udziału w konsultacjach upoważnieni są mieszkańcy miasta Mysłowice.
Konsultacje przeprowadza się w terminie od dnia 13.11.2023 r. do dnia 27.11.2023 r.

Podstawa prawna

Uchwała nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 poz. 4039)

Obszar tematyczny

Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Administrator konsultacji

Joanna Bielawska

Termin konsultacji

2023-11-13 - 2023-11-27

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

2024-01-27

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-11-13
2023-11-13

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice
Termin
2023-11-13 - 2023-11-27
Koniec konsultacji: 2023-11-27

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 33 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Ogłoszenie o konsultacjach - 3
Projekt uchwały - 5

Załączniki do podstawy prawnej

Zarządzenie nr 630/23 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 8 listopada 2023 roku - 2

Załączniki do etapów harmonogramu


Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice

Do góry