Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania.

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice.

Konsultacje zakończone 2023-11-15

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania.

Opis

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice.

Szczegółowy opis konsultacji

Przedstawia się do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice i na stronie internetowej Urzędu Miasta Mysłowice w dziale poświęconym organizacjom pozarządowym, na portalu społecznościowym, a także do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice - w Wydziale Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji pok. 211 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury, wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są następujące podmioty:
1. organizacje pozarządowe;
2. podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje przeprowadza się na terenie Miasta Mysłowice, w terminie od dnia 30 października 2023 roku do dnia 15 listopada 2023 roku. Zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu oraz zgłaszania uwag i wniosków. Korespondencję prosimy kierować na adres:
Urząd Miasta Mysłowice, Wydział Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1.

Podstawa prawna

Na podstawie Uchwały Nr XI/154/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Obszar tematyczny

Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Administrator konsultacji

Iwona Michalska

Termin konsultacji

2023-10-30 - 2023-11-15

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

2023-11-16

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-10-30
2023-10-30

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty.
Termin
2023-10-30 - 2023-11-15
Koniec konsultacji: 2023-11-15

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty.

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 100 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Do góry