Konsultacje Urzędu  Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024.

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice.

Konsultacje zakończone 2023-10-19

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024.

Opis

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice.

Szczegółowy opis konsultacji

Przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice i na stronie internetowej Urzędu Miasta Mysłowice w dziale poświęconym organizacjom pozarządowym, na portalu społecznościowym, a także do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice - w Wydziale Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji pok. 211 projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są następujące podmioty:
1. organizacje pozarządowe;
2. podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje przeprowadza się na terenie Miasta Mysłowice, w terminie od dnia 05 października 2023 roku do dnia 19 października 2023 roku. Zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu oraz zgłaszania uwag i wniosków. Korespondencję prosimy kierować
na adres: Urząd Miasta Mysłowice, Wydział Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1.

Podstawa prawna

Na podstawie Uchwały Nr XI/154/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Obszar tematyczny

Projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice

Administrator konsultacji

Iwona Michalska

Termin konsultacji

2023-10-05 - 2023-10-19

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

2023-11-20

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-10-05
2023-10-05

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024.
Termin
2023-10-05 - 2023-10-19
Koniec konsultacji: 2023-10-19

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024.

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 173 3 2023-10-16, Pon., 14:19

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.pdf - 13

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do etapów harmonogramu


Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024.

Do góry