Raport końcowy oraz podsumowanie konsultacji społecznych

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/677/21 z dnia 30 września 2021r.

Załączniki

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Opiniowanie dokumentu:


projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/677/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2021r.

Etap konsultacji zakończony: 27-11-2023

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla opiniowanego dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry