projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/677/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2021r.


Opiniowanie dokumentu

projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/677/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2021r.

Ten etap konsultacji już się zakończył.

Pobierz raport

Zgłoszone opinie oraz propozycje zmian

 
Pomoc

Zgłoszone opinie oraz propozycje zmian

Treść oryginalna
Paragraf 1 punkt 2 proponowanej zmiany Uchwały XLVI/677/21 w zakresie przywołanego Paragrafu 4 ust. 2 o następującej treści:
"W przypadku osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim zamieszkujących w budynkach lub lokalach w których występują bariery architektoniczne uniemożliwiające lub utrudniające swobodę ruchu nie stosuje się zapisów ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu."
propozycja zmiany

Autor: Przemysław Bańbuła Data: 12-11-2023, 21:23

Proponowana zmiana jest moim zdaniem jako rodzica dziecka niepełnosprawnego ruchowo i intelektualnie w stopniu znacznym optymalna.
Uzasadnienie
Moim zdaniem proponowana zmiana uchwały jest mile widzianym wsłuchaniem się w wyrażane postulaty a także głos środowiska niepełnosprawnych ruchowo oraz w stopniu znacznym mieszkańców naszego miasta, ich rodziców i opiekunów którzy starali się zwrócić uwagę na potencjalne społeczne wykluczenie z uwagi na funkcjonalne bariery architektoniczne występujące w miejscu dotychczasowego zamieszkania, de facto eliminujące niepełnosprawnych z życia społecznego.
Proponowaną zmianę należy uznać za wysoce pożądaną i porządkującą sytuację osób niepełnosprawnych ruchowo z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, gdyż na gruncie obecnie obowiązujących zapisów kontekst sytuacji mieszkaniowej takich osób, lub ich opiekunów prawnych ubiegających się o mieszkanie z zasobów miasta realnie nie przekładał się na obowiązujące kryteria.
Do góry