Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024.

Opiniowanie dokumentu:


Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024.

Etap konsultacji zakończony: 2023-11-23

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla opiniowanego dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry