Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty.

Opiniowanie dokumentu:


Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty.

Etap konsultacji zakończony: 2023-11-15

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla opiniowanego dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry