Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Mysłowice na lata 2023-2030''

Opiniowanie dokumentu:


Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Mysłowice na lata 2023-2030''

Etap konsultacji zakończony: 2023-11-06

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla opiniowanego dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry